Antonio Scopece 1

< 'U virùs > di 
Antonio Scopece
.
P'u fatte de quèst'epidèmije erene trè mise chè nen jève 'o cambesande a truva' i parinde mùrte, pe parla' cke lòre d'i fatte de famiglije, d'i fatte bèlle e d'i fatte triste.
'A settemàna passàte, de matina subbete, hagghije pigghijàte a machene e l'hagghje jute a truva'.
Annande 'e cancille nen ce stèvene quille chè vanne cercanne i solde pe guarda' 'i machene, chè se guardene da sole.
'Na vòte trasute, hagghije viste tanda gènde pùre canusciùte chè cammenavene cki bènde annanze 'a voccke e cki càpe storte, chè nen me degnavene nèmmancke de 'nu salute.
Hagghije penzàte, forse stanne a lutte ?, forse l'è murte coccke parinde ?.
Arruvàte a cappèlle de mamme e papa' hagghije accumunzàte a saluta' a tutte quande e a pulezza' 'i lapede.
Mamme, subbete, m'ha guardàte stralunàte e dope 'nu pocke m'ha ditte: " Chè t'è succisse ogge ? "
L'hagghje respuste : " Ninde ".
Allore guardanneme 'nda l'ucchje m'ha ditte: "Tu tine sèmbe 'a càpa frescke, chèd'eje ogge è carnevàle ? ".
Vedènne chè nen'a respunnève è divendàte gialle e m'ha ditte: " Ch'eje succise cocck'è cose ?, chè nen stàje bùne ?, tine 'a lèucèmije?, dimme 'a vereta', pecchè quèlla pèzze annanze 'a voccke ? , me fàce sta' malamènde ? ".
Allore, cki lacreme a l'ucchije, l'hagghije respuste: " Pùre a nuje, cum'è capetàte a vuje quanne ireve crijature chè avite avùte 'a spagnòle chè ha fatte tanda mùrte, mò hamme avùte 'u coronavirùs chè eije 'a stèssa malatije e ha fatte migghijàre de murte. Forse 'u signòre ce ha velùte castega' p'u troppe màle chè hamme fatte sòpa sta tèrre ".
Mamme sendùte sti paròle m'ha respuste: "Figghije mije, penzàve d'avèrte lassàte 'ndò Paravise e, invèce, 'ndò Paravise stàcke ije e tutte quille chè mè ditte m'addelòre ha penza' a cumme cambàte vuje. Ije stàcke qua' tranquille, cujète, 'nda pàce de Dije e nen tènghe sti pinzire. Tu comùnque nen te prèoccupanne chè tutte hadda' passa', pecchè Dije vède e pruvvède. T'abbrazze figghije mije e vineme a trùva' chijù subbete, nen me facènne aspetta' tanda timpe, pecchè ije da l'ate mùnne prèghe pe vuje ".

* Antonio Scopece. 2020

Pensionato Trenitalia
Diplomato all'ITIS S.Altamura Foggia.
Alunno dell'Università del Crocese.