Michele Raspatelli

Timpe moderne 

Ce sime amate tante, tante, tante.
lje te vuleve bbene ma tu
te ne si' fijute da me 
senza manche 'nu pecchè. 
E già! L'amore ogge, 
se sape cum'è cagnate. 
Se vole bene assaije, 
sì, ma senza core! 
Se vole 'nu munne de bbene si, 
ma... pe' perde timbe. 
E pò nen se chiagne cchiù. 
Questà è la modernità! 
Lundane te ne si' jute 
ma 'a faccia tuje eje vecine 
E fra tanta farfallette 
n'ate une hagghia 'ngappà. 
Nen saccie 'cume s'hanna chiamà 
Ma 'na cosa sola saccie 
che de te m'hagghia scurdà. 
Vogghje pur'ije esse moderne 
cume eje moderne l'amore 
che eje belle e dure poche 
e nen se strenge cchiù 
a 'u core d'a giuventù. 
Eh, si! Pecchè l'amore moderne 
eje cum'è 'nu' juche 
che hanna durà nu' poche 
se nò che scuncia juche 
so' i pene de 'stu core.

‘U vinde

Pecchè vutte e sfutte arret'e spalle,
m'aggire e nen te vede?
Dimme chi si' e da 'nd'ò vine!
Tutt'u munne te sende
ma nisciune te vede!
Pecchè? Tine a ppaure?
T'hanne date tanta nume:
libbecce, favugne,
vorije e majastrale
e cchissà quant'ata angore,
eppure si' sembe tu, sule!
Perciò mò ije vulesse
farme cumpagne che tte!
Fatte vedè sule da me
nen ce lu diche a nisciune ...
A 'vvote però si' 'nu sfaccimme
po' 'nvece n 'ate si' tanta bbune
specialmente 'nda statije (estate)
Quanne me sciascijeje ...
Tanne, si' veramente 'nu zucchere
dolece cchiù d'u mele!
Ma pò ... te ne fuje de subbete
accume si' vvenute.
Dimme, pecchè vaje sembe de presce?
Ma tu nen te stanche maje?
Mannaggi' atte!