Alberto Mangano

 ESCAPE='HTML'

‘A scartatèlle

M’arrcord che da uagliòne
u pallòn ère l’unic jùcke che m’ piacève fà.
C’accuckiàmme e m’ttèmme quatt’ tufe p ‘ndèrre
p' fa i porte 'mmizze a' cambàgne.
“Dà Giuànne, facìme i squàdre”
“Quànde n’ sìme? Allòra quàtte e quàtte”
“ Francùcce vène k’ me!”
“Carm’nìlle jocke ‘nda squadra mije
p’cckè ada fa u’ purtìre”
“Menème u’ tuccke: che vuje a palla o u’ càmpe?”
E s’accum’nzàv.
I partite duràvan tre o quatte òre
E c’arretràmme tutt’ lùrde, strazz’t
e ki genòcchie  ròsce d’ sànghe
E pòje a càse eràne probblème.
Mammà annànze a’ pòrte
“E’ quèste l’ore d’arritiràrte?
E' manèr d' penzà sèmbe au pallòn e maje a studià?
Guard’ nu pòcke cum’he ruvv’nàte
u’ cav’zòne nùve!”
E quànda taccaràte pigghjàve,
ma jève a dòrme cundènde,
penzàve a quànda gol avève segnàte
e a u’ fàtte che l’avève accundà ai cumbàgne a’ sckòle
Ogge che so grùsse, guàrde ai uagliùne d’ mò
che vànne a scuole p’ambarà a jucà a u’ pallòn,
che ‘mbaràne a palleggià, che iòckene a u calcètte
ma che n’n so cundènde cum’ère ije,
k’ nu pallòn e quatte tùfe ‘ndèrre.
E quànne chiùde l’ucchìje, pènze a tand’ànne fa,
a quelli sckàffe d’ mammà, a quelli genòcchie ròsce,
e dìke tra me e me:
“Che uagliòne furtunàte  che so stàte!”

poesia tratta da "U Fogge èje 'nu squadron!" di Valerio Quirino - Palmisano edizioni

I fèste de Natàle

Quann'ère crijatùre a fèste de Natàle
s'accumenzàve a sènde da 'u jùrne d'a 'mmaculàte;
i uagliùne s'ammasckàvane vicine ai fanòje
e, turnàne 'a càse
eràne cundènde
pecchè s'avèva preparà 'u presepjìe.
Era 'na fèste p'i grùsse e p'i crijatùre,
si sendèva  a'ddòre d'i cartellàte e d'i mennèle atterràte,
e p'i stràde s'appicciàvane luci e lampiùne
e tu sendìve l'arije d'u Natàle.
Ind'e fìste venèvene i parìnde da fòre,
se stève tutti 'nzime,
se jucàva a tombole ch'i scòrze di mandarìne,
se jucàva au sett'e mìzze...
se sendève l'arje d'a fèste.
U jùrne da viggilije, ogne crijatùre
lassàve a lettera sott'o piàtte d'u padre,
dicève a poesìje e aspettàve a mbèrte.
Pure bèlle ère jie a Messa a notte
e turnà tàrde p' mmètte 'u bambinèlle 'nda gròtte
e candà i canzùne di Natàle.
A notte di Capedànne se sparavàne
i trick e track, s'appicciavàne i bengàle
e se menavàne piàtte e bicchìre vecchje p'u balcòne.
E quann'ère brùtte quann'arruvàve
a 'bbefàne, te venève da chiàgne,
sapìve che s'avèva turnà a scòle,
capìve 'nzomma ch'ère tutte fenùte.
Sarà che ogge sò grùsse,
sarà che ogge i tìmbe sò cagnàte,
ma ije vède sckìtte gente che fuje p'i negozzje
p'accattà i regàle e nen tène cchiù tìmbe
pe pensà a quanda cose
chiàne chiàne stime perdènne.