Roberto Carreca

'A Madònne d' 'i Sètte Vèle

Gaitanine
Bonasèra Madònne d' 'i Sètte Vèle,
T' agghij purtàte quàtte cannèle.
'Nu garofàne rusce e iianghe,
M'è stà a sènd 'na vòta tand.
Sope e sotte è passàte a vita mia,
Sènza cunfort e così sia.
Bijàte a tè chè stàij là 'ssòpe
tutta bèlle e sota sote.
‘A Madònne
" Guarda un pò questa qua! "
Chè se vène a lagnà.
Pe 'na malasorte "mendre la mia
dura l'eternita'"
Te vulèsse accuntà...
Quànne avèva brucià...
Ind' 'u pandàne m'hànne ijettàte
"Tanta secola fa".
Gaitanine
Quanda storije hagghij fàtte p' 'a figghija mia
Chè vulèva 'nu strazzafadighe.
Mànche 'u padre se canuscève,
e 'a vulèva pe' migghijèra.
" Figghia mia stàtte accòrte, t' he ruvenà ".
Mànche pe 'a càpe se l'è fàtte passà.
Mò chè a Biànche s'è spremute,
A mucciùne se n'è gghijùte.
'A Madònne
Nun ce pòzze penzà
M'hànne avuta scurdà
Trè fiammàte c' agghij ' appicciàte
Pe venirme a pigghijà.
Quànne avèva guardà
senza vèle 'a rialta'
'na luce "improvvisa" a l'ucchij è salita,
"Che faceva" ceca'.
Gaitanine
'A fùrtune Madònne me tène cuntrarij
Mò chè agghij pèrz 'u figghij Marij,
Chè 'na bòtte l'è venute,
'N mizz 'e paccij se n' è gghijùte.
'I 'nfirmijre hànne ditte chè s'e' sfrenàte,
Cumme a 'na bèstije l'hànne attaccàte.
Pe 'na càpe arruvenàte,
'Amma ij pè numenàte.
'Nzime
Sòra mia i disgrazije chè ce vuij fà,
sò 'a semènze pè campà.

Scritta con Silvia Marangelli