Crea sito

Maria Antonietta Pagliara

EIJE ACCUSSI'

Eije accussì......
st'amore chè cum'è l'onne
t'arravoglie e pigghie forme
p'o s'arragge e se trasforme
e chiane chiane pigghie fiate
pè continuà vèrse a rive
andò quiete l'aspette a rène
pe' l'accogghie e nazzecà.
Sop'è scoglie......
duie gabbiane 'nammurate
se fanne sfiurà d'a brezze
chè move i piume e l'accarezze
aspettanne de passà a nuttate
pronte a pigghià u vule
nen appène face iurne
e spunte u sole.

SE PARTE ANCORE

Ind’a stazione de Milane
Nu fuja fuje de tanta gènte
Madonne quanta crestiane!
Che l’ucchje triste , pe’ ninde cundende
Chi guarde ‘ncantate pe’ l’arie
Pe sapè andò vace
Chi guarde scure pe ‘nderre
Pecchè sape andò stace.
Na strètte e nu bace
Pe’ nu parente che arrive,
na lacreme e nu bace
pe’ n’ate che se ne vace.
Sti scène se vedèvene
Tant’anne fa
Quanne i vrazze partèvene
Pe’ ij a fategà
Invèce è nu quadre chiare
Chè se repète ogni ore,
na realtà cussì amare
perché ogge se parte ancore

O TEATRE GIORDANE

Ogn'anne all'inizije d'a staggione teatrale
ce stace nu fuja fuje o butteghine
cume quanne te cogghie nu temporale
e tu e truà nu poste prime ch'é chijne.
Gènte che passe ind'é machene a nuttate
pe fa st'abbunamènte e èsse i prime
pure si so state là ijettate,
a murirse de fridde fine a matine.
Po finalmènte, dopo nu mèse d'apprensione,
che u pubbleche avute mode de prepararse
se dace inizije a sti rappresentazione,
ognune che arrive i tocche fermarse
pe salutarse che sta bèlla famigghie
che ogn'anne puntualmènte
se retrove a st'appuntamènte.
D'a prima sère l'ucchije mije s'abbagliene
a vedè tanta eleganterije,
i fèmmene chiu de l'ûmene ce tènene
a mustrà tutta sta sciccherije.
Quanne po u fridde se face sènte
accummènze u passègge de tante anemale
chiamate a raccolte d'o chiu putènte
che nen è u lione, ma une quase simele.

L'AMICIZIJE

Quanne sentève dice a gènte
«chi trove n'amiche... trove nu tesore »
agghia dice a veretà... ère 'ncuscènte
e a tutte ije dève aneme e core.
Chiunque me dunave nu sorrise
p'a gioje me facève 'nquatte,
contraccambiave sùbbete e a mije avvise
decève: « è giuste... éje èsatte ».
A porte apèrte a chiunque a tuzzelève
e ère felice... ère cuntènte
si 'ncocchè mode pur'ije putève
da' cunforte a tutte a gènte.
Stu core mije 'nz'aspettave granché
pe mè a gioije ère quèlle
de dà e no d'avé.
Mo' dope tant'anne chè canosce a gènte
agghje fatte pur'ije tant'ésperiènze
e nen sò deventate ancora malamènte
pecché ténghe core... ténghe cusciènze
nen me sènte proprije de cagnà
ije so fatte accussì e c'agghja fà,
m'abbusche i frecature! nen face ninde
ci'hanna pensà late si so fetinde.
Vogghije restà sèmbe quèlle che so’
pure si u diche che malencunìje
che m'agghie fatte nu concètte mije.
Pe me I'arnicizije sapite che è ?:
«È nu belle lenzûle recamete »
Che na vote strazzete
Ce puje mètte a pezze… ma sèmpe strazzète è!