Giorgio Mangione

DETTI E PROVERBI DIALETTALI FOGGIANI

Cænë e figghië d’puttænæ ‘nun cchiudënë mæjë ‘a portæ chi mænë

cu timbë e 'cà pagghië ammaturænë i nèspulë

Sì cumë Mariæ Crëscènzæ , 'nu muzzc dë pænë e 'nu bicchir d' vin

da' ' u malëfatëcant escë 'u megghië cumandant

Cavallë troppë avvandætë s'arrëducë à purtà i pretë

'u cænë quann fæcë à pipì s'avotë e s'aggirë, po' pigghië a miræ e p'esse cchiù sëcur appoije a ciampe 'mbaccë 'u mur....

'U zupp à ballà e 'u cacagghijë a cantà

A Cëcerë a Cëcerë së engghië a pignàttæ

U male cuvernate u cuverne Christ

Chieghe vegnerille quanne è tenerill

U cænë muzzëkejië sèmb u stràzzætë

Chi magne Gallucce e chii gnotte velene

Chi fatiche magn, chi nen fatiche magne e vev

Chi tènë i mànë nda fàrinë ni caccë pulitë (si adatta al momento)

a vitë è n'affàcciætë dë finèstræ

Amme perze a Felippe cu tutte u panare

Ajirë casa casë, ogg mezzë a casë

à sortë volë à förtunë nò

acquæ 'ndà cretæ ,vin 'ndù ckristall

chi dicë sempë 'nu fattë o è mbriæchë o è mattë

figghië e vignë të sbrëgògnënë

A gallin face l"ov e a u gall c' allusc u cul

dal gruppo Facebook “Detti e proverbi foggiani”