Angelo Giorgio Pellicano

"  'u passarìlle " dedicata alla mia incantevole nipote Giada che ieri pomeriggio ha concluso, jùste jùste ìnd'a tre ànne, la laure trienale in Biotecnologia presso l'Università di Ferrara. Ovviamente con grande emozione e sensazioni che avevo provato nel giorno dela sua nascita. Quindi a GIADA   
 ‘U PASSARÌLLE
Ìnde ‘o nìde,
fra tànda capuzzèlle,
‘a vedìje p’a prìma vòte
e ‘u còre, ‘mbacciùte,
me zumbàije da ‘mbìtte
e ‘na làcreme
me ’mbunnìje ‘a fàcce.
Mò è passàte ‘nu mèse
E chìjne d’emoziòne,
m’a strènge ‘o còre
e ‘u vulèsse fa’ fòrte fòrte
e m’a vulèsse spupazzà.
Ma ‘stu fanguttìlle tùtte ròse
È’ cùm’e ‘nu passarìlle,
tenerìlle tenerìlle.
Allòre ‘a guàrde,
ma ‘nzàcce che dìce,
‘a guàrde,
me sprefònne
e me pèrde!
22 novembre 1998
                                                          Nonno Giorgio

da Facebook 20/10/2020

La tradizione gastronomica foggiana vuole che " 'u gallùcce " ripieno, al forno o al sugo, sia il protagonista della tavola di Ferragosto. Pertanto gli ho dedicato questo mio pensiero:

‘U GALLÙCCE D’I QUÌNECE AGÙSTE

Stamatìne èije ’a veggìlie
e sò jùte ‘mmìzze ‘a chiàzze 
p’ accatta’ ‘nu bbèlle gallùcce
pecchè a Fògge, ‘u quìnece agùste,
tùtte quànde l’ànna tenè ‘nd’a tièlle
pùre si s’avèssera vènne ‘i mataràzze!
‘A ceremònie” ‘nd’a cucìne, però, 
accummènze ‘u quìnece e matìne
quànne ‘u gallùce s’àda spenna’,
tagghia’, pulezza’ e prepara’.
A ppàrte, po’, se cònze ‘u chìne
p’appara’ ‘a trìppe d’u gallùcce:
còcche ciambàte de mellìke de pàne 
che pò, k’ i màne, vène ammesckàte
ke l’òva, frescke de cùle de gallìne,
e po’ ‘u casecavàlle e petrusìne,
i pegnùle e uva pàsse sultanìne,
àgghije, ùglije e tànda pecurìne.
Tùtte, vène sestemàte ìnd’a tièlle,
e ‘nfùrnàte pe mezz’òre k’ i patanèlle.
‘A sùje, èje pùre cucenàrle ‘o zùche;
e a’ lùteme…… ‘na bbèlla scarpètte.
Fràte sùje, e cchè te màgne!?!
Te màgne ‘u gallùcce, e vvabbe’,
ma po’ t’allìkke pùre ‘u piàtte!

 

Cìtte ka me stàcke addrezzànne..... àgghije fàtte. Me facèsse piacère si facèsseme ascì, pe l'utema vòte, 'nu sestème pe scrìve 'u fuggiàne tùtt'a stèssa manère, agnùne scrìve sapènne o nen sapènne; sendènne e nen sendènne. Eppò, nen putìme scrìve cùm'e tarrazzàne de cìnd'ànne fà. i giùvene, ògge, 'mbàrene 'u talìàne e avèsseme da' cùnde pùre 'o taliàne. Ghìje 'a pènze accussì. Stàteve bbùne.

dal gruppo Facebook Il dialetto di Foggia - 25 maggio 2020

Sto pensando a ciò che ho appena appena mangiato: " 'a tijèlle 'o fùrne d'àjene ki patàne " (tegame al forno di agnello con le patate. Questo 21 maggio 2020 rimarrà a lungo scolpito nella mia memoria [diciamo fino alla prossima "tijèlle"].
In verità vi dico che oggi " me ne sò jùte 'nzùcckele e sùle ka ce pènze svaveieije p'a 'ngalìrije" (me ne sono andato in estasi e al solo pensarci.... sbavo per l'ingordigia). E' vero, oggi tutto è stato perfetto: gli ingredienti sapientemente "cunzàte " (conditi). " 'Nu cannarummìnde (una leccornia). Tutto accompagnato da un Aglianico del Vulture da far risuscitare i morti.
Beh, ora vado a schiacciare un pisolo digestivo. A risentirci amici carissimi. Chissà perchè, ma in questo momento mi sento riconciliato finanche col COVID-19. Ciao!!!!!!!!!!!!!!

da Facebook  - 21 maggio 2020

Me so' sestemàte i gangàle, ànze, m'i so' accattàte e meso' custàte n'ùcchije d'a càpe e po' m'i sò mìsse 'mmòkke. Che àtu càcchije de fàtte, mo': so' devendàte scialènghe e, ognettànde, m'èsce 'nu fresckètte........ Che v'àgghija dìce, cumbàgne mìje. Stàcke sòtta-sòtte a ùttand'ànne e'o mìdeke hàhhije addumannàte: ma stì dìnde pònne durà almène vìnd'ànne? Pùre de cchijù, m'ha respùste! Me so' fàtte dùje cùnde e già pènze 'a feste p'i cinde e dùje ànne e angòre de cchijù. Meh, bonasère a tùtte quànde.

da Facebook - 08 ottobre 2019

Madònna mìje e quànda penzìre tènghe pe 'a càpe. stàcke 'ndrunàte e ìnde 'o cervèlle sènde ì rutèlle ka s'ngrìppene e ìje vàcke jajànne.. E cùme àgghija fa'?. Sàcce! Cocchedùne me pòte da' 'nu cunzìglie? chissà se me pòzze accuijata'. Sapìte k ce stàce de nùve? Mò me vàcke a còrche. e cùme decève Rossèlle Ohàre, dumàne è n'àte jùrne!

da Facebook - 06 ottobre 2019