Le favole di Fedro in dialetto foggiano

Fedro: Il lupo e l'agnello

adattamento in dialetto foggiano di Antonio Sereno

Nu lupe e n'agnille stevene sope a na mundagne e tenevene na secche che nen feneve maje e jirene tutt'e duje a veve 'a stessa ripe. 'U lupe steve 'a vije de sope e l'agnille steve nu belle poche chiù sotte. U lupe quanne vedije l'agnille, penzaje cume aveva fa pe magnarasille e, ke na facce toste, dicije: "Pecchè m'è 'ndruvulijate l'acque che steve vevenne?" L'agnille 'i respunnije: "Ma cume puteve fa a 'ndruvulijà l'acque se quelle prime d'arruvà a me, passe da te? Allore 'u lupe dicije: "Tu, seje mise fa, è parlate malamende de me!" "Ma ije seje mise fa non ere angore nate!" dicije l'agnille tutte sckandate. "Veramende, mo che m'arrecorde, è state patete a parlà malemende de me!" dicije subbete u lupe e, senza perde chiù timbe, 'u pigghiaje e s'u strafucaje.

Fedro: La volpe e l'uva

adattamento in dialetto foggiano di Antonio Sereno

Nu jurne, na volpe che teneva fame, passaje annanze a na vigne e vedije certi belli grappele d'uve. Ke tutte i forze se mittije a zumbà cercanne de pigghià l'uve. Ma nn'arruave a tuccarle pecchè ere troppe àvete. Viste che nen ngia puteve fa a pigghiarle, mendre s'allundanave decije "Nen èje mature; nn'a vogghie acerbe!".