Giorgio Carbonaro

‘Ndo stanne?

‘Ndo stanne
quilli belle pagnotte de pane,
grosse quante ‘na rote de traine?
Quella bella paste cu’ ‘i ccucchiatore
che quanne ‘a spezzamme
c’u ‘i menuzzagghije ce cucenamme
i cicere o i fasule?
Quilli belli scille
che venneve Giuvanne ’u baccalà,
e ‘i cantatore int’ ‘a bagnarole,
l’avite ‘cchiù viste?
‘U castagnacce, ‘a grattamarianne,
‘a cupete e ‘i ‘ndrite,
l’avite ‘cchiù assaprate?
‘Ndo stanne
‘U fresille e ‘a capisciole,
‘a recotta sckante d’Amedeje Cotone;
‘i vicchije che asciugavene ‘o sole
‘i maccature de chiarfe?
‘I sputacchiere che tenevene ‘ varvire ‘i sarole,
‘i quartare, ‘i cicine e i sckafareje,
‘a vrascere e ‘u pede vrascire,
‘u renale e ‘u cantere, ‘ndò stanne?
‘Nndò stanne,
‘a cantine de Muralette e ‘u furne de
Banchetille,
‘u quaratine de Ciciulle e quille d’ ‘a
Muntanare,
Ninette ‘a pacce e Vicenzille d’ ‘i
Caramelle?
E ‘u negozzije de Jocca Jocche?
E ‘a sciocche che venneve
‘i pelanghille,
i civeze cu’ ‘a neve e ‘i chetogne ‘o
furne, ‘ndò stanne?
Hagghiij’aggerate Fogge sana, sane
Tenghe ‘i visciche ‘e pide,
ma nun l’hagghije truvate!
E ‘nzime a lore nun hagghije truvate
‘u timbe de quanne ere criature.
Ma ‘u timbe passate ‘adda esse
Sckitte nu belle recorde
Pecchè ‘a vite ‘adda ijè annanze,
qualunque cose c’è capetate.

Giorgio Carbonaro - “Acene de Grane” (Roma- Tipolitografia New Interstampa srl - 2006).