Pasquale Piemontese

Appendice Lessicale 

áčče̥ =  sedano
akkattá  = comprare
akkuccá = unire
akkume̥ggá = colmare, coprire
arrę́te̥ = dietro
bbe̥zzǫ́ke̥ = bigotta
čítte̥ = zitto
čúčče̥ = somaro
fáve̥če̥ = la falce
figgá = partorire 
fǫ́ke̥ = strozzamento 
gráste̥ = vaso per fiori
katalǫ́ňňe̥ = catalona, cicoria a bacchetta
ke̥kọ́zze̥ = cocozza, zucca
lẹ́nge̥ = lingua
lukkulá = gridare
mammọ́čče̥ = pupazzo 
mappíne̥ = straccio, canovaccio
makkatúre̥ = fazzoletto 
ndíste̥ = saputo, sagace, dritto
nínne̥ = giovanetto 
nʒurá = prendere moglie 
nʒuráte̥ = l'uomo accasato 
palúmme̥ = piccione
papǫ́cce̥ = fandonia 
prǫ́bbe̥te̥ = prprio così
re̥vutá = rivoltare, rovistare
sarakílle̥ = sardina 
se̥nále̥ = grembiule 
skaggúzze̥ = scagliozzo
skagguzzáre̥ = chi vende gli scagliozzi 
spurtusáte̥ = bucato
ste̥pá = conservare 
strapízze̥ = frittella di farina di graturco 
śkandá = spaventarsi 
śkarde̥ = scheggia di legno 
śkarǫ́le̥ = scarola 
śkattá = crepare 
śkattúle̥ = fiore rosso dei campi 
śkítte̥ = solamente 
śkuppę́tte̥ = fucile 
ʃbali̯á = sparpagliare per terra 
ʃbre̥vuňňáte̥ = svergognata 
te̥zzóne̥ = legno ardente 
trasí = entrare
várre̥ = spranga di legno
ve̥rdumáre̥ = erbaiuolo 
zíte̥ = signorina, fidanzata

da "Testi popolari di Capitanata" raccolti da Michele Marchianò, ATLANTICA Editrice a r.l., Foggia 1984.