Gaetano Saracino

 ESCAPE='HTML'

FOGGIA E' NA VOTA

So' storie e sturielle
di n'epoca belle,
di quann'i fuggiane
nen cummattevene k'i mane.
Erene i timp di quanne atturn'ò pataffie,
accuntann'i fattarille facemm'a capa maffie.
A radie? ..A televisione?.L'internette? ...
Si facevene rutille p'accuntà favulette!!!
Gente semplice,...oneste, ...puvurelle ...
Erene l'anne d'a carruzzelle.
Oggie t'accidene pe' poche lire...
Ti sparene senza pigghia' neanche a mmire!

FOGGIA NOSTRA

Quànta mistère Fòggia mia bélla
se so' appicciàte k'i tre fiammélle!
Cùmme mo' fòsse, mill'ànne fa'
tu si trasùte nell'eternità.
Pe vulére de Dio 'na tavulétta
venìje a gàlle sòpa o laghétte,
arravugghiàte d'ìnt'a 'na téle
a Madònna bélla di Sétte Véle!
Te facìsse truvà da nu vaccàre
pe ésse purtàte a nu casulàre
ch'éra chiamàte "Tavérna du' Gùfo"
na katapécchia fàtta de tùfo.
Vérgina Sànta, Madre di Dìje
si pùre a màmma de Fòggia mìje
che pròprie da quànne mìzz'a nùje si nàte
ha avùte li gràzie, assàje a ciampàte!
Nemmànk'a guérra cià stremenàte.
Dòppe le bòmbe Fòggia éje rinàta.
P'addeventà chiù gròsse e bélla
cùmm'e nù ciéle chijìne de stélle!
Tùtti i fuggiàne nun se pònno scurdà
de quésta sànta e bélla verità.
Perciò tùtte quànte per Fòggia nòstra
d'i fàtta nùstre hàmma fa' na' mòstra!

L'ASSEDIE O' SINDACHE

CAPO USCIERE:
Signor Sindaco stace CERASE,
quillo che vace e vene p'a case...

SINDACO:
Dicce che forse l'avrà fra n'anne
pecché a stanne fabbricanne

CAPO USCIERE:
Signor sindaco vi cerche ESPOSTO ...
so' tant'anne che busse a posto...

SINDACO:
Adesso basta! ... mo vuie vedé
che assume a isse e caccia a té?...

CAPO USCIERE:
Signor Sindaco, u' cape sturte
dice che i serve u' passapurte...

SINDACO:
Pe' nu vote che ti danne
t'assidiejene tutte l'anne ...
Accuntinte pure a quiste ...
damme a forze pe' resiste ...

CAPO USCIERE:
Signor Sindaco ... c'è Fantasìje...
quille che stace mizz'a vije...
dice che jette tutte pe' l'arie
si n'cì paghene u' straurdinarie ...

SINDACO:
n'cia fazze chiù... Madonna mije ...
vedite che vole stu Fantasije...

CAPO USCIERE:
Signor Sindaco, fuori c'è un tale ...
che non mi sembra per la quale ...
Parle appene mizze dinte
e dice che nen vole ninte...

SINDACO:
Stammece attinte ... chiamate a gente
chissà che vole stu delinquente.

VIJERNE

Quanne è vijerne per Foggia antiche
ije me ne vache pe' strade e viche
si po' è notte e chiove forte
trove nzerrate finestre e porte.
Questa è Foggia che piace a mé
e che a gente avrija vedé.
Int'à silenzio da notta nera
ije sente 'u respire de Foggia vera.
Abbascia a 'na grotte se sente nu lagne
a case a fianche nu' ninne chiagne...
mentre p'i strade chiove e po' chiove,
quanta tristezze stu' core mije prove.
Chiovene lagreme de malinconije,
mentre do' core nasce a poesije.
Tristezze e fridde sente p'a vije
e m'accumpagne sul'a scurije.

TUTT'I SANTE

Quann'eje u' jurn'e tutt'i sante
vache sempe o' campesante
e k'a luce d'i fiammelle
legg'i scritte int'e cappelle:
"Uomo probo,...Uomo onesto,..."
A scrizione è sempe queste ...
Se ci mette po' attenzione
sembr'a frase d'a canzone.
Oneste quà, oneste là...
So' jute tutte all'aldila? ..
E perciò m'insuspittije
ch'erane tutte fissarije.
O sarrà che i fetinte
morene senza avé parinte
o che a morte è nu diplome
che te face galandome!

U' CUNCERTINE

Steve 'na vota a Foggie u' Cuncertine
ke nu cantante 'ntiste e malandrine
quanne sunave a gente asceva fore
pe sente d'annaria' a "Pummadore".
Lanciane Salvatore era 'u cantante,
scusateme perciò si me n'avante.
Stu maste arricamave "tunne tunne"
ke era veramente a fine 'u munne.
Po' Orlando Lo Polito, u viuliniste,
'u re di sunature, nu' vere artiste,
traseve in campo, k'a bacchetta mmane
pe farte iji' arretra' si o no dumane.
Vintanni so' passate in allegria
nzime ke sta' scelta cumpagnije.
Mo' sembre che 'u spettacule è fenute
da quanne tre cumpagne so' sparute!
D'ogni principie è scritte ind'o destine
nu iurne o l'ate hadd'arrua' la fine,
accussì arruaje a fine d'ù complesso
ke sol'a morta nfame ha fatte fesso.

'A SPESE A’ CHIAZZETTE 

Saccie se fazze cicorie o marasciulle... 
... Quille purtagalle là so' mulle mulle... 
Tineme' queste éje n'ata jurnate... 
...Quanta fatiche e fa' pe' 'na magnate ... 
Quilli mostre a' case so' chijne di sturce ... 
Chi nen vol' 'a paste, chi u' brode, chi i'nturce ... 
...che trovano trovano s'hanna magnà 
Sennò ponne pure scapelàl 
Une nen fatiche, l'ate stace a spasse 
sul'ije mi stracque cumm'e 'na vaiasse ... 
'u saie che c'è da nuve? M'hagghie stuffate, 
mo i cucine panecutte e baccalà arraganatel 
'A vi a vi, mo vene Dulurate ... 
c'i'a 'nzaccarrije probbete 'na taccarate ... 
Quelle stace sempe ke 'na scope mizz'a vije 
a 'mpicciarse d'i fatte d'a case mije! 
Ma quacche jurne ce l'hagghia fa' u' papille ... 
Me l'haggia accarrà annanze k'u rataville. 
Madonna mije nen cia fazze proprie chiù 
si 'n'accide ije pigghiatille tu!  
Mo venene n'ate ddoie strusciate ... 
kilin'a plucchere e a kainate ... 
...E ditte ninte che cumbenavene abbascie a' grotte 
k'i nirghe e i 'mericane fin'e tre d'a notte!... 
Cumme mo fosse, ui, affianche o' tabacchine 
trasevene e ascevane 'na morre di marucchine ... 
'st'i doije cavedare 'na vonne fenescie 
d'infarinà e frije ancora pescie! 
Vularrije trasì nu poche 'nda cattedrale, 
ma nen m'a fide d'anchianà i scale. 
Mi so' stracquate, famme iji arretra'... 
... Madonna mije tu c'è penza' ... 
Pecché ije so' femmene di chijese e d'oraziune 
e 'n'agghie maie ditte male di nisciùne!