Paralera

Prose e poesie popolaresche

'U videve scunzulate

Vache sèmbe sèmb'a 'u campesante
a fareme na cape de chjante;
stace trubbucate 'u core mije,
ci agghja j' nu vote le facije.

Brutta sentènze m'hanne menate
se no proprie sarrije campate.
A  cchiù bbell'era èsse 'nt'a' u paese,
tanta bbone gentile e curtèse.

Rachela, Rachele, cum'è state!
Che guaje grusse agghje capetate!

I capille eran'a llonna llonne,
cume stève bbelle tonna tonne:
che tutte quante era respettose,
de me pò' era tanta gelose.

Tenève 'u nase accussì felate,
tal'e qual'a 'u patre don Dunate;
quèlla vecchuzze era tanta bbèlle,
cum' 'a mamma donna Cuncettèlle.

Rachela, Rachele, cum'è state!
Che guaje grusse agghje capetate!

Nu defètte sol'esse tenève:
forte magnave e forte vevève;
magnave 'u pèsce cume na gatte,
cap' e spine ca pure s'accatte.

E nu brutte jurne se 'nturzaje
pe quillu pèsce ca se magnaje;
manche na parole me dicije:
sole culà, culà! e murje!

Rachela, Rachele, cum'è state!
Che guaje grusse agghje capetate!

A l'ata notte me la sunnaje,
e na cose me raccumandaje,
Achì! tu 'n'è magnà maje pèsce,
se no cume mme vaj'a fernèsce!

Statte secure Rachèla mìje,
ca d' 'a pèlle tènghe gelusije.
Ije me magne tutte cose molle
e d' 'u pesce magne sèmb' a colle.

Rachela, Rachele, cum'è state!
Che guaje grusse agghje capetate!

Me dinne si' fatte proprie sicche,
tu m'assemigghje nu mambrellicche;
pecchè nen te 'nzure n'ata vote?
a pellècchia tuje ancore prote!

No, no! proprie'ne me vogghje 'nzurà,
cumè Rachèle 'n 'a pozze truvà!
'I fèmmene de mo so' sfacciate,
esse invèce era série e retrate!

Morta, Morte, tu si' crudivele!
mêntre Rachèle era cucivele!

Rachela mije 'mpozze suppurtà!
m'agghja decide venirt'a truvà!

Paralèra

da IL GAZZETTINO ECO DI FOGGIA del 25 agosto 1934