Rosanna Dacia

L'ho scritta pensando ai ragazzini che ancora oggi giocano per strada o nei cortili.

U’ scuìrte

Corrène i criature ìnde a ‘stu scuìrte,
lucculejiene, zòmpene, ménene a palle ‘mbàcce u mure,
cadène, sa zzoffene e se spùténe l’ùne che l’àte,
na nannonne i caccè, n‘ate i mene na secchia d'acque apprìsse
, ma niente..loré neanche i sentene
tenene l'argente vive ngulle hanna jucà.
S'arreterene stanghe e sudate e case loré,
i mamme i danne i taccareté e i prumettene pure u riste,
ma loré già dormene biete, cume angele du paradise.
E sole cume na mamme poté fa su strenge e su vace a bacià.

Rdacia 17/04 /2016

'A MÀMME

Quann’ ère piccule e turneve da scole,
tutta nfuriete pecchè aveve fatte allite chi cumpagnelle
truveve mamme che quanne traseve m'abbrazzeve e me baceve
e deceve.. nun i denne avedenzie.. quelle so nvediose de te ,
senza sapè neanche che ere succisse...
Mè assettette e magnà che agghie fatte i recchietelle ca rucole e patene ,
manche avesse dìtte tagghie fatt u tembane,
ma queste però ejie a bandira nostre
e po chi recchietell de mammà che vu diche a fa,
pegghieve a vrocche ‘mmane e magnanne a diece ganasce
teneve a cape vasce ,
ma quanne l'uccj'hie avezeve mammà steve allà che me guardeve
e cù surrise tutte i male me lueve.
‘A mamme è l'uneca cumpagna vere che u munne te pote da'
pecche sole esse che tà fatte te pote cunsulà

rdacia 9 maggio 2020

Dàmece na mane.

Mo che sarà che pòzze ascì,
agghia jì ha fà nu belle pic nick,
magghia assettà a na panchine o sole
e magghia magnà na spaselle de pane e pummadore,
na buttigliozze de spuma fresche e na felle de melone d'acqua.
Ma nun c'è stace abbesogne darruà e ‘Ngurnàte
ascenne o parche de fronte a case,
nen me l'agghie màije gudeté,
faceve u gire cu cane e pó me ne turneve,
embé tutte i cose che nenn’ hamme aprezzete prime,
mo tenemacìlle care care,
senza ‘llurdarle, senza maltrattà.
U selenzie cià fatt riscuprì a nature che cante,
u ciìle senza nuvole scure, cià fatt capi che tutte nenn’ è sicure,
che si parleme tutte troppe forte nesciune ce sente,
ma si ce dame na mane tutte u munne è chiu bell.

Rdacia 4 maggio 2020

A serpògnele

Càcce ‘a capuzzèlle arrete a l'ombre de na prète
Te guàrde che paure,
ma che l’ùcchije te sfide
Stace ferme e attende a rusuliàrse o’ sole,
ma basta nu seconde, nu mìneme remòre
ca leste se ne fuije nèmmànghe fosse vinde
A vìde brellà verde cùme e nu diamande
Sope a nu marè de prète essè è ‘a reggine
Ma a nottè, città citte e lègge cume e na piume
S'arrampache pu’ mure e vàce a truà l'amata sua: ‘a lùne.

Rdacia 26/6/2016