Armistizio M. Melillo

Atlante Linguistico Etnografico della Daunia

Foggia 35

[a cẹ́re̥ke̥] la  chierica
[a mǻna manɡ̌ı̊́ne̥] la mano sinistra
[a trẹ́zze̥] la treccia
[ágga]
[cä́me̥ nu pọke̥ a kku̯ell-óme̥ lla] chiama quell’uomo
[̓ćä́me̥ nu pọke̥ a kku̯ell-ọ́me̥ lla] chiama quell’uomo 
[če̥rvę́lle]
[ę́ nnǻte̥ na kriatúre̥ k-í kapílle̥ nẹ́re̥ nẹ́re̥] è nata una bambina con i capelli neri neri
[ẹ́ pre̥c̓́c̓́óse̥] ha le lentiggini 
[ę́ rúšše̥] è biondo -rosso-
[fáčče̥]
[fóɡ̌ɡ̌e̥]
[frǫ́nde̥] 
[fró́še̥]
[fuɡ̌ɡ̌ǻne̥]
[i sanɡ̌ı̊́ne̥] le gengive
[kǻpe̥]
[ke̥ňňǫ̇́me̥]
[k-í]
[m-áɡ̓́ɡ̓́a fá i kapílle̥] devo tagliarmi i capelli
[me̥  fǻše̥ mǻle̥  n-ɡánne̥] mi fa male la gola 
[nǫ̇́me̥]
[pérc̓́e̥]
[rẹ́c̓́c̓́e̥]
[síme̥ úme̥ne̥ e ffémme̥ne̥] siamo uomini e donne
[škáffe̥]
[soprannǫ̇́me̥]
[spálle̥]
[spe̥lǻte̥]
[tę́ne̥n-a me̥nnúzza tǫ́sta tǫ́ste̥] Hanno le mammele piccole e sode
[tę́nɡe̥ a ɡö́le̥ rǫ́šše̥] ho la gola rossa
[tę́nɡe̥ nu u̯aľ̌ľ̌ǫ́ne̥ e ddói̯ fémme̥ne̥] ho un figlio maschio e due figlie femmine
[tę́nɡe̥]
[tín-a kápa tǫ́ste̥] hai la testa dura
[tíne̥ l-ǫ́ňňe̥ nẹre̥] hai le unghie sporche
[u bbę́kke̥] il mento
[u me̥lóne̥] il taglio a zero
[u túppe̥] la crocchia
[u tuppį́lle̥] la crocchia
[vǫ́kke̥]