Salvatore Il Grande

Ho ritrovato questa mia composizione dedicata a Foggia, o meglio per come, nel corso dei secoli è stata spesso oggetto di sfruttamento e quando ha esaurito gli interessi di chi ne approfittava è stata abbandonata.........Nella speranza mai ultima che i cittadini si adoperino a breve per rimetterla su:
La poesia che segue non è semplice folclore, o futile filosofia,
perché spiega, forse meglio, come….
Il tempo cambi tutto…uomini e cose. 

(maggio 2023)

‘U timbe cagne tutte cöse

‘U timbe cagne tutte cöse:
‘u timbe cagne crestijäne ‘e cöse
‘e ‘ndò nen ge stève ninde,
mo’ ce stanne palazze ‘e sträde….
ce stäce Fogge,
ce stànne ‘i cäse nostre, però prime……
turne turne, ‘ere chijne chijne
de fiume ‘e voske, de flore ‘e faune,
chè nen ‘zsò sparite da sule
‘e manghe pe l’opere du’ spirete sande,
nossignore!
‘Eje stäte tutta colpa nostre,
colpe de quèlle chè…
ogge chiàmene: <progresso e < civiltà>.
Mah!
Turnànne arrète, a tanda timbe fa,
‘a quille chè Fogge ‘ere,
‘e timbe di cruciäte,
‘e prime angòre chè arrevasse Federiche,
Fogge, ‘ere tèrre de passàgge,
de pellegrine, de mercànde ‘e navegànde,
spècialmènde pe chi avèva jì ‘a tèrra Sande.
‘Ere cum’eje ogge….
na’ tèrre assuläte ‘e chiàtte,
chè s’appecciäve d’estäte
‘e se culuräve ‘o sole,
chièna chiène de spighe d’oräte,
chè dèvene da magnà ’o règne indère!
‘E de virne invèce,
s’agnève… de transumande ‘e fine ‘a primavère,
se vennèvene latte ‘e läne,
tèrre de cummèrce addevendäve.
Quanda sècule so’ passäte!
De te’ Foggia bèlle,
tutte quante s’hanne apprufettäte,
chiù venive maltrattäte
‘e angòre de chiù venive ausäte,
abetäte, cercäte ‘e attraversäte.
Grazzije ‘e tre’ fiammèlle,
atturne ‘a Chiisa Madre sije cresciùte,
te sije arrecchìte de gènde,
cäse, palazze e spècialmènde de scanesciùte.
Grazzije ‘a Federiche,
‘e ‘avute tanda ‘bbène, però
quanda guäje ‘e pure passäte;
contre a te’ so’ venute esèrcete
‘eppure ‘u Päpe.
Po’ eje arreväte l’era modèrne
‘e quanne pure pe te’ ‘ere arreväte
‘u timbe de gudè pe quille chè ‘ire addevendäte,
t’hanne däte ‘u bènsèrvite,
t’hanne däte ‘u colpe de grazije,
sije stäte, offèse, arrubbäte ‘e abbandunäte;
‘i putinte ‘e tutte quille chè sope ‘a te’
pe sècule ‘e sècule c’hanne marciäte,
hanne vutäte ‘u cuzzètte,
hanne fatte arme ‘e bagaglije
‘e se ne so’ jute… t’anne lassäte.
Te so’ rumaste ‘i frustiire onèste,
quille chè sèmbe ‘bbène t’hanne velùte,
quille chè hanne sèmbe ‘e sule fategäte.
Se ne so’ jute ‘i malamènde!
Cume se so’ accòrte chè do’ lemòne
nen ge stève chiù ninde da zukà,
se ne so’ turnäte da ‘ndò ‘erene venùte,
‘a fa chiacchijere, puliteche ‘e blà blà blà,
cume ‘anne sèmbe fatte
cki cumbàgne löre.
Sa fa’ Fogge bèlle, nen ge penzànne!
Oramäje ‘u säje pure tu… cume se dice:
‘a Fogge….’eje mègghije ‘a ‘esse kernùte
chè mäle sendùte.
Nen t’encarecànne ‘e chijäne chijäne,
pregànne sèmbe ‘u Segnòre
‘e chi te vole ‘bbène angöre,
pure tu ‘e avè:
<päce recchèzze ‘e amore>.
Foggia 18 giugno 2017
Salvatore Il Grande

'A castagne de Muntèlle

Andando in giro....per boschi e colline, musei e Castelli, in una di queste gite, mi sono imbattuto a gustare un frutto tipico dell'autunno:
<< la castagna>>.
Qualche anno fa, ho conosciuto la bella cittadina di Montella e la sua sagra delle castagne, dedicandole questa poesia in vernacolo foggiano.
'A castagne de Muntèlle 
'A castagne de Muntèlle, 
Cume 'a fäje fäje, 'eje:
sapurite, dolece 'e bèlle;
chi 'a vole cotte 
'e chi 'a vole crude,
'a chi li piäce candite 
'e chi arrestùte, 
'e 'a chi l'ause 'a pastèlle
'mmizze 'e turtèlle.
'A chi 'a vole assapura',
'a castagnèlle de Muntèlle, 
'eje na' vera spècialita'.
L'arija frèsche 'e fina fine,
l'ammature inde 'o ricce suje,
cade 'ndèrre sola sole,
'e facele facele ta' puje pegghijà .
Da' castagne de Muntèlle,
te puje sule 'nnammurà;
de stu bèlle buttegnàcche,
tanda cose se ponne fa;
se' 'a mitte inde 'a l'acqua.... cotte,
tutte 'a chijamene ballòtte;
se' ta' fäje arrestute, 
tutte 'a chijamene bruciäte;
se' po' 'a macenije 'a farine,
'eje na' cosa sopraffine;
'e se' 'a fatiche 'e ne fäje na paste,
c'esce 'u mègghije castagnàcce.
Quèste nenn'eje na' castagne,
'eje na' reggine!
Pecchè 'a castagne de Muntèlle, 
'a puje mètte.... ind'e vetrine!
Salvatore Il Grande

 

Divagazioni Ajìre ‘e ogge

Ma ‘u munne ‘eje sèmbe ‘u stèsse,
'o ‘eje cagnäte?
Cocch’e une dice….
azze ‘e si ‘eje cagnäte!
Inzòmme ‘a veretà ‘ndò stäce?
‘Mbè , forse ogge tenìme poca memòrije
‘e poca crijànze!
Cambäme penzànne soltànde ‘e solde
chine chine sule de parànze.
M’arrecorde nu’ ditte antiche
Chè angòre ogge se fäce annànze
Chè angòre ogge se fäce ‘a ‘ssènde:
Chi tène denäre assäje…..sèmbe conte!
‘E chi tène megghijèra bèlle sèmbe cante!
Respònne ‘u scalugnäte:
chi nen tène ne’ denäre ‘e ne’ megghijère,
s’aggiùste ‘a pèlle tutte ‘i sère!
Quiste pure pe dice chè,
‘i pruèrbije, ‘i cume se dice
’e ‘i ditte de na’ vote,
servèvene ‘a ‘ccùntà ‘i fatte….
cke doje paròle,
tante p’accuntà fatte de corne,
de fertùne ‘o malasorte
‘e chi ‘u facève
putève ‘esse pure strùite,
ma chi ‘u stève ‘a ‘’ssènde
‘erene tutte quànde affabbète!
Ogge, vulite sapè ch’eje cagnäte?!
Eh eh!
Chi se mètte sope ‘o pulpete ‘e parle ‘a ‘ggènde,
‘eje chiù affabbète di chi ‘u stäce ‘a ‘ssènde.
Cume vedite ninde ‘e cagnäte
ma sule pa’ povera ‘ggènde!

Salvatore Il Grande - da Facebook 29-03-2023

Pensieri e parole

'A telèvisijòne, matine pomèrigge 'e 'ssère,
se sèntene sule fessarije,
tande chè parle Cicce
'e tande chè parle Ciòce,
so' tazze 'e cucchijäre de'u stèsse servizzije,
cantene sèmbe 'a stèssa canzòne.
Nuje stäme 'o guèrne
pecché c'hanne vutäte
'e già pe quiste, sime 'i mèglije,
intànte......
vanne 'mbàcce 'o näse 'a povera 'ggènde.
Nen perdite chiù timbe,
facitele pe'i figlije vustre:
nen 'i stäte 'a 'ssènde,
avezäte l'ucchije 'ngiele
'e capàteve 'i cinche stèlle chiù bèlle
'e quanne l'avite truäte:
mettiteve tutte 'i purcarije arrète 'e spàlle,
pecché, ogn'e une de quilli cinche stèlle
tène nu' valòre,
chè ve pote da'.......
libertà, dignità, fatiche
'e sopattutte << onòre >>.

Salvatore Il Grande - 29-03-2023

‘U Savèrije Altamùre de Fogge

L’Itìs ‘e timbe mije
Sotte ‘a stù pertòne
Ne so’ passäte de uaglijùne
‘e de crestijäne……
Prèsede, Majèstre ‘e Prefessùre.
Uaglijùne chine de sperànze,
pe truà…. na vije,
na’ fatiche secùre
nu poche de fertùne.
‘E già….
quiste ‘ere ‘u mutive,
quèste ‘ere ‘a raggiòne,
de fa ‘u ‘cciaccafirre,
de frequentà sta’ scòle
‘eccùme ce decèvene
‘i Majèstre d’officine ‘a l’Avviamènde:
uagliù, quèste ‘ejena’ scole de vite,
‘ndò se vènep’ambararse
‘a fategà,
chè ve poteasssecurà ‘u päne
pe tutte ‘a vite!
Strengite ‘i dinde,
fategäte ‘e studijäte,
pecchè ‘llà ‘ffòre….
nescijùne v’aspètte,
nescijùne ve regäle ninde!
‘U päne secure… ve l’avite sudà!
Meola, Prota, Jocola e Pescheghera,
mo’ starànne ‘o munne da’ veretà
‘nzime ‘a quille chè agghije canescijùte apprisse
‘i Majèstre ‘e Prefessùre, de desègne, fonderije,
Fucine…..
Collivignarelli, Vassallo e Rendiniello
‘e……
sènzascurdà ‘u labboratorije,
Cku Prefessòre, Grèche,
‘i ‘Ngegnìre, Cota, Jannantùne ‘e Jannelli,
‘a Pandolfe d’Italijäne
‘e  culle sempatecòne du’ prefessòre Pellegrine Mancine.
Nu penziiresènzamène  ‘e Prèsedede’itimbemije:
Sarno, Scarnecchia e Maffei.
Certe ce n’hamme pegghijäte de sfottò
Quanne ascèmme cki zucagnòstre chè ce sfuttèvene,
Chè löre ‘erene ‘i gentiile,
Cki cammise bijànche,
sèmbe tutte bèlle ‘e arregesträte
‘e ausavene sule ‘a pènne!
‘E nuje invèce, tenèmme ‘i calle ‘e mäne
‘e ausàmme ….‘a piàlle, ‘a lime ‘e ‘a raspe
‘e ‘i tute…. pe n’allurdarce quille chè nen tenèmme,
pèrò, cume ce decèvene ‘i Majestre:
uagliùnen v’encarecäte
nen ‘i penzäte,
pecchè po’,  ‘a Madònne ‘u säpe chi tène ‘i recchìini
‘e cume se dice ‘a Fogge: ‘a Precessijòne …..
se vède quanne s’arretire!
Accussì ‘eje stäte
‘e nen me’ù pozze mäje scurdà,
chè ‘u prime concòrse ch èfacije,
dope ‘u militäre,
‘ere ind’e Poste ‘a levèlle nazijùnäle:
tème, dattilografia ‘e oräle a Rome.
‘Ere ‘u millenovecintesettantùne,
‘e ‘i scritte ‘i venije a fa proprije qua,
‘o Savèrije Altamure
U tème ‘ere:
<>
‘e viste chè me retruväje ind’e banche da scòla mije,
penzäje ‘bbùne ‘o jurne chè m’ere deplumäte
‘e chè facije pure cuntènte a mammà ‘e papà.
Apprisse… tanda concòrse, une dope l’ate,
Cke tanda chijàmäte
‘e chè, dope ‘u Poste a Miläne,
me facirene turnà ‘a Fogge,
a fa ‘u Ferrovire, ‘ndò agghije fatte,
na’ bèlla carrire.
Inzòmme, nen me pozze lamendà.
Ogge tènghe na’ cèrte ‘età,
megghijère, duje figlije ‘e quàtte nepùte,
‘eppùre….
Pènze sèmbe ‘a quille timbe da’ scòle
‘e a tutte ‘i cumbàgne ‘e prefessùre chè ‘agghije ‘ncunträte
chè pe tand’anne so’ stäte ‘a seconda famiglija mije.
Vogghije fenèsce facènne l’augurije
‘a tutti ‘i deplumànde ‘e prefessùre:
chè ve pozze dice de chiù:
Bona fertùne ‘e Augurije ‘a tutte quande!
Cka grazije de Dije.

Ex Allievo 1967/68 - Salvatore Il Grande 08/06/2022 ore 11.58 

'Eccùme cöce

'E ditte ninde 'eccùme cöce.....
Chèssò chè cöce?
'u sole, 'u sole 'e chè volèsse,
'a tièlle sope 'o fucke!
'E quanne arrive 'a contròre, sssh.....
te ne' sule fuje! sissignòre!
Pecchè 'u favunije,
s'appezzechèje 'ngùlle cum'è l'ulije!
cum'e 'a caträme söpe 'a l'asfàlte
quanne cacce 'u fume;
Fogge, söpe 'a stu fatte ....
väce pe numenäte,
'eje 'a numere une,
viste chè pe l'ati fatte
nen 'zsime chiù nescijùne
'e nen 'zsija mäje
avissa lassà 'a machene sotte 'o sole,
ammèsse 'e non concèsse
chè 'o retorne 'a truve,
te purtà 'u ghijàcce apprisse,
se' nen te vuje pegghijà na' scuttature.
'E sì ....quèste 'eje Fogge sotte ‘o sole,
vuje 'o non vuje.

Foggia 16 Agosto 2020, ore 14,30

Na’ sère d’auste ‘a Fögge
Quanne pure l’asfalte se squaglie

Na’ sère d’auste ‘a Fögge? Caro mije,
poche ‘e spisse….
S’e nen ‘zso’ quaranda gräde poche ce manghe!
Pe prima cöse…..nen vide l’öre d’ascènne
‘e si nen passe ‘a condròre,
‘u calore, le’ sule seppurtà, le’ sule sènde.
Inde ‘a cäse po’, nen ‘zse resiste!
Nen ‘zse respire!
tande chè pure ‘u cacciunìlle s’abbalisce;
‘a gènde… se ne väce de cervèlle,
se sèndene …
mamme ‘e figlije chè sa kantene,
chè fanne allite,
‘e stute quèlla cazze de tèlèvisiöne,
nen sinde ‘e chè calore chè mène?
‘E stute pure ‘a lampédine du cèsse,
chè ‘a currènde camine!
Accussì te mitte ‘a fa:
Sotte ‘e sope… do’ balcone ‘a cucine,
‘u timbe, …nen passe mäje!
Te sinde…cum’e na’ prète ‘mmizze ‘a sträde,
te sinde cum’e na’ mappine!
Inzòmme, finalmènde, arrive ‘u mumènde
chè forse se pote ascènne,
grazzije a Dije ‘u sole stäce calànne,
ka speranze chè arrive nu poche de vinde
nu poche de frescùre;
macchè!
Duje passe före do’ pertòne?
‘e t’abbusche na vendäte de favunije,
chè fäce paure!
Tu' ‘bbuske proprije inde ‘a l’ucchije,
cume nu’ matöne,
pègge de nu votamazze,
sissignore…
pègge de nu scherzòne,
quille chè te lassene ‘u sègne ‘nfàcce;
Madonna bèlle, pinze… ‘e chè cazze!
‘Ere mègghije si nen’ascennève,
no, no! Nenn’eje cose,
mo’ me ne torne sope!
Me ne torne da ‘ndò so’ venute!
Me mètte ‘mizze ‘e fenèstre apèrte,
‘mizze ‘a currènde, ne me ne frèche ninde!
Secure secure ‘agghija sta’ mègghije;
po’ sinde na’ voce chè te chijäme,
cume si venèsse da l’ate munne,
t’aggire…’e vide
na’ facce sbiadite do’ favunije
chè se fäce annànze ‘e dice:
finalmènde! te sije decise a scènne!
‘eje chiù de n’ore chè te stäche aspettànne
mèna mè, facimece duje passe,
menamece da vije porta napule,
da quèlla vije se stäce mègghije,
se respire, mèna na bèlla frescùre…
chèssò?!
Madonna bèlle di’ Sètte vèle
‘e chi sa’ fide, no no!
Se’ arrive fine ‘e la, me möre de secùre!
Allore ce vulime assettà sope ‘a quèlla panchine?!
Chèdèje?!
Ma fusse jute ‘mpaccije!
Accussì pu’ sedòre
s’attacchene pure ‘i pile ‘e cavezùne!
Oh! Inzòmme… decidete!
Dimme tu, chè ‘amma fa?!
Pe prima cose ‘e pe piacère ‘e viste…
nen t’engazzànne,
nen vide quanda ‘enèrgije stäje cunzemànne,
nen vide cume stäche sudànne?
Sinde ‘a me cumpagne mije,
nen me decènne ninde:
stamece qua, ‘e viste…
accussì sparagnäme nu poche d’energije,
tu chè dice?
Ce facime…doje chiacchiere ‘a l’impide,
ije ‘u favunije ‘e segnerije …..
‘e po’ ce jäme ‘a reterà ‘ngrazije de Dije!

Salvatore Il Grande

da Facebook - Luglio 2020

‘A Vite

‘A vite ‘eje na’ cosa sèrije ‘e väce respettäte,
nenn’eje na’ partite de pallòne
nenn’eje nu’ juke, ’eje n’occasiòne;
nen ‘zsime nuje ‘a scèglije ‘a vite,‘eje ‘esse chè c’ha velùte……
‘e già, proprije accussì…..<’eje ‘esse chè c’ha velùte>;
nescijùne ‘eje ‘eguale ‘a nate,
nen ‘zsime fatte cku stampine,
pecchè ogn’e une ‘eje spècijäle…….
’e sì, proprije accussì, <ogn’e une ‘eje spècijäle>.
‘A vite accummènze
cum’e quànne se battèzze na’ näve,
cke tanda gènde arrète ‘e turne turne
‘e se fanne tanda penziire,
tand’egurije ‘e tanda regäle,
chè se tratte de na’ näve o de nu’ crijatùre
nen cagne ninde, putite sta’ secùre,
nen fäce diffèrènze,
pecchè ‘a vite nenn’eje tutta lisce
‘eje fatte de tanda vije ‘e stradunnèlle,
‘eje fatte de tanda chelùre;
ponne arrevà gioje, vettòrije, scunfitte ‘e delùre,
cume pote capetà ‘a na’ traversäte travaglijäte,
cume pote capetà a nu’ barcòne affunnäte,
‘ndò ce ponne sta’ pure….. ‘i crijatùre
‘e già, <‘ndò ce ponne sta’ pure ‘i crijatùre>.
‘A vite ‘eje fatte ‘a scäle,
ce stäce ch’i scènne ‘e ch’i ‘nghijäne,
cum’e ‘i scarpe, chi si lève ‘e chi si mètte,
nescijùne di doje vanne pegghijäte de frètte,
accussì ‘eje ‘a vite,
nen väce pegghijäte de frètte……
‘e già, <nen väce pegghijäte de frètte>
‘e quanne se pènze ‘o dumäne, ‘mbè,
pegghijateve nu’ respire ‘e pregäte,
pecchè ‘a vite sapite chèdèje?
‘A vite…..’eje ‘a vulundà de Dije!
Salvatore Il Grande
Foggia, 13/07/2020 – ore 14,54

da Facebook

‘U jurne tand’aspettäte

‘U jurne tand’aspettäte
‘mmizze ‘a sträde tutte quande
Corona de spine ‘o n’arcobalène de fijure?
Culle jurne…. ‘eje arreväte.
Quille chè se pote dice:
<‘u coronavirus nen ‘zse n’èjute>.
Stäce sèmbe sop‘e spàlle
cum’e nu’ Falcunètte
‘e cocch’è une dice chè s’eje calmäte.
Inzòmme, ‘a chi hamma crède?
Intande ‘a gènde se möre angòre.
‘I scenzijäte po’…… sa fa ‘a llöre!
Nen ge stä na’ voce sole,
stanne tutte sparpaglijäte:
mènene ‘a prète ‘e s’arretirene ’a mäne
‘e nen ponne mäje mangà
‘i gnurànde chè c’abbagnene ‘u päne
‘e chè s’hanne sule recamà,
spècialmènde sope ‘a culle povere criste
chè ce stäce ‘a guvernà;
assemmègghijene tanda keccuäije
‘e de chiù nen ‘zsànne fa,
penzàssere ‘o ‘bbène da gènde,
penzàssere ‘a fategà!
Nuje da parta nostre, hamma cuntenuà ‘a fa
quille chè putime fa…. sènza cretecà.
‘E se’ nu’ penziire vulime lassà:
Madònna bèlle di’ Sètte Vèle, sule tu ce puje guardà.

Salvatore Il Grande
Foggia, 16 - 05 - 2020

Il tredici maggio di centotreanni fa apparve la Madonna di Fatima e qualche anno fa le ho dedicato il mio pensiero: Madonnina di Fatima, nella tua ricorrenza Indegnamente mi onoro di dedicarti questo ricordo.

Fatima

‘Ere ‘u tridece de Magge du’ millenovecintediciassètte.
Sotte ‘a guèrre chè ‘nfuriäve,
‘e söpe a nu’ poste chijamäte
Cova de’ Iria, o’ Portogalle,
‘a tre’ crijature appariste:
Lucia dos Santos, Giacinta e Francisco Marto.
‘a lore te sije fatte ‘a ‘vvedè,
‘mmizze ‘a na’ nuvele chè se stève aprènne,
‘mmaculäte ‘e bèlle,
tutta vestite de bianche
‘e ck’u resarije ‘mmäne;
Luccecànte cum’e na’ stèlle
‘e trè pasturille te sije annunciäte
‘e accussì ’e cuntenuäte….
‘o stèsse jurne, pe’i cinche mise apprisse;
d’allöre, ‘a mamme de Gesù sije stäte
‘e ck’a preghiire….sije venute a purtà
Fède, amore, päce ‘e carità.
L’uteme apparizzijòne du’ tridece d’ottobbre,
sotte ‘a l’ucchije de tutte ‘i crestijäne ‘e di vèggènte
nu fenomene straurdenarije ‘e pure scatenäte
‘e chè chiamarene: <‘u meracule du’ sole>;
stève chiuvènne cke nu ciele nère nère
‘e tutte ‘nzime…. ascije ‘u sole!
chè se mettije a gerà cume na’ trottele
‘e a cagnà chelòre;
chiù geräve ‘e chiù grusse addevendäve,
assemegghijäve chè ck’a tèrre s’avèva accucchijà.
‘A reggine du’ resarije t’anne chiamäte,
meracule e pure sègrète ‘e purtäte.
A Giovanni Paolo II… Päpe,
cke quèlla pallottole sope ‘a corone ‘ncastunäte,
‘a vite c’e salväte
‘e chè tu, madunnina bèlle,
avive già viste ‘e scritte ind‘e sègrète.
Pregäte figlije pregäte, pecchè ‘a preghiire
‘eje ‘u segrète chiù grusse chè ce stäce,
sule ck’a penetènze ‘e ‘a preghiire du Sante resarije,
recetäte ck’u cöre tutte ‘i jurne,
sule ‘e soltante ck’a preghiire….
de’ peccäte ‘e malvagità,
‘u munne indère, se pote salvà.

- Salvatore Il Grande

Oggi festeggiamo “la Mamma” e avrei tanto voluto recitare questo mio pensiero alla mia, non ho fatto in tempo allora e voglio farlo, adesso….ora:

Quèste ‘eje dedecäte ‘a tutte ‘i mamme d’ù munne
‘a quèlle cki capille biànche
‘e specialmènde ‘a quèlle chè nen ge stanne chiù
‘A Mamma mije tenève settant’anne.

‘A Mamme

‘A mamme, se dice ch’eje bèlle assäje,
‘e chi ‘a tène…..vècchije,
nen ‘a vède mäje!
t’ha fatte nasce,
t’ha crescijùte,
t’ha sèmbe defennùte!
‘e quanne inde ‘a cäse succedeve qualchèccòse,
quanne s’affacciäve n‘a mälaparäte…. mammà,
grazzije ‘a tè, nescijùne mäje se n’éje addunäte;
mammà… so’ passäte l’anne!
C’hamme fatte grusse! Mammà c’hamme spusäte!
però sacce pecchè, sule nuje sime cagnäte;
tu nò, sije remaste sèmbe ‘a stèsse,
sèmbe cundènde ‘e sènza paure,
‘u säje chè sije chiù bèlle mo’ de quann’emme crijature!?
‘ogge fäje settant’anne ‘e sije chiù bèlle,
ogge, te vulime dice de chiù,
mammà, ogge…. tu sije na’ stèlle!
Augurije mammà, augurije ck'u cöre
de’ figlije tuje,
cke tande Amore!

Salvatore Il Grande 10/05/2020

La storia è tutta inventata, perche non si riferisce a nessuno in particolare, però…. potrebbe essere anche vera, per chiunque.
Due amiche, Idarèlle e Tèrèse, si conoscono e si vogliono bene fin da bambine, però purtroppo, Idarèlle non gode delle stesse condizioni economiche dell’amica e non sapendo più cosa fare, si rivolge a lei per un aiuto. Abitano sullo stesso pianerottolo.

Idarèlle bussa alla porta dell’amica Teresa….

Idarèlle:Ninde Térè, so’ venùte pecchè….sì inzòmme…..chè vergògne!
Teresa: Oh! Ch’è succisse, parle!
Idarèlle: Nen ‘zsacce chiù andò agghja jì ‘a sbatte Tèré, se’ ce puje ‘mbrestà 50 eure, pecchè sennò, pecchè sennò…nen pozze accattà nèmmène ‘u päne, ‘i uagliùne sanne fatte grusse, ‘i spèse so assäje, tu ‘u säje, Enzùcce mije ‘eje stäte lecenzijäte ‘e so’ tre mise chè nen vedime nu solde;
Teresa: Nescijùna vergògne, anè, sime cumpagne da na vite! ‘Ecche qua ‘e nen t’engarecànne ‘e se’ t’abbesògne qualch’e ata cose, u säje! ‘a porte stäce sèmbe apèrte, arrecurdatille eh! nen facènne ‘a scème!
Idarèlle: Chè ‘u segnòre ve vole benedice a te ‘e culle galantòme de maritete, ‘a proposete nen g’hagghije fatte nèmmène l’augurije pa penzijòne;
Teresa: Nen fäce ninde riferirò, tu mo’ pinze a te ‘e statte tranquille ‘e sérène, pinze ‘e uagliùne;
le due amiche si abbracciano e Idarelle va via…..
Andrea, il marito di Teresa, era nell’altra stanza ed ha sentito tutto, si affaccia e va verso la moglie…..cosa gli dirà?
Andrea: Tèré, te l’agghija dice cke tutte ‘u sendemènde….sì, sì! tu …sije na’ cosa grande ‘e rengrazije ‘u Segnore chè ta’ ‘mmise ‘a fianche ‘a me’, tine ‘u cöre quande ‘e na’ cäse; scuse …ma…. te putarrisse fermà pe nu mumènde? Me vulèsse sfugà, t’agghija parlà, nen penzànne a mäle eh! e se’ nen ‘u fazze mo’….inzòmme quiste ‘eje ‘u mumènde juste;
Teresa: Chèdèje, me vularrisse affligge mo’?
Andrea: No, no t’agghija parlà de tutt’edduje, de nuje duje;
Teresa: Angòre me fäje chijagne, chè te canosce!
Andrea: ‘E pecchè no?! Vide chè ogn’e tande, avèssema chijagne nu poche tutte quande eh! ‘a chijagne de cöre, te fäce sta chi pide ‘ndèrre, te fäce sta mègghije!
Teresa: Sì però spiccete chè tènghe chèffà, avande…sendime?!
Andrea: Mo’ damme ‘i mäne…’ecche qua sì, accussì, allòre…..te vuleve dice chè…….si inzòmme chè m’eje venute ‘a mènde, quèlla sère de tand’anne fa…’emme uagliùne…jèmme angòre ‘a scöle, t’arrecurde?
Teresa: ‘Ecche qua, ‘u sapève!
Andrea: Stèmme ballànne söpe ‘a nu quartine vecine ‘a stazziòne, t’arrecurde? Quèlla sère stève a luna chè splendève…chièna chiène! ‘e l’ucchije tuje brellàvene cum’e doje stèlle. Po’ ‘a fine da seräte t’accumpagnäje ‘a cäse chè nenn’erene angòre ‘i nove, ‘e già! pecchè ‘a quilli timbe… ‘ere già tarde! ‘e tu deciste….
Teresa lo interrompe e dice:
Teresa: Dumane me vine ‘a pegghijà annànze ‘a scole? Decije accussì ‘eje ruère?
Andrea: Allore t’arrecurde pure tu?! ‘e po’ ‘e po’….sènze chè ce n’accurgèmme, ce dèmme ‘u prime bacètte…..quèlla notte nen durmije tand’ere ‘a cuntantèzze, tand’e ‘vvère chè, da culle jurne, da quèlla sère, nen g’hamme lassäte chiù! C’hamme sèmbe velùte bène;
Teresa: ‘Ecche qua ‘u sapève chè m’aviva fa chijagne, stu vegliàcche, sije cuntènte mo’?
Andrea: Cèrte chè so’ cuntènte Terè, ‘e rengrazije ‘u segnore, pecchè quèste…. so’ lacreme de gioje! So’ lacreme de na’ vite passäte ‘nzime, chiagne Tèré chiagne, chè mo’ chiagne pure ije apprisse ‘a tè.

La storia metafora, è finita e vuole essere un augurio sincero alle nuove generazioni, perché possano condividere e coltivare anche loro questi valori, non aspettando 40 anni, ma….da ogge pe cint’anne! Vale anche per chi pensa, che il concetto di solidarietà riguardi solo gli altri.

Salvatore Il Grande

Voglio raccontarvi sinteticamente, in pochi attimi, gran parte della mia vita:

Na’ matine cum’e tutte l’ate so’ asciute ‘e camenànne camenànne so’ arruäte vecine ‘a stazzijòne, magghije mise facce frònte ‘a funtäne ‘e me so’ fermäte ‘a penzà nu’ poche. Vuje mo’, vulite sapè ‘a chè stève penzànne, ‘eje ruère? In tutta sincèrità me so’ viste ‘u film de tutta ‘a vita mije de ferrovire. ‘U jurne de’u tèlègramme chè decève quanne m’avèva appresendà, dope 4 mise chè aveve fatte ‘i visete medeche ‘e tutte ‘u riste. ‘U prime jurne de fatiche ‘a Bare, presso il deposito personale viaggiante. Finalmènde putève dice chè pure ije ‘ere turnäte ‘a cäse, viste che pe quase tre anne so’ state impiègate a Milane inde ‘e poste. Quèste ‘ere stäte sèmbe ‘a preghiire chè facève ‘nzime ‘a megghièreme: segnòre, ije nen voglije ne’ recchèzze ‘e nèmmène onore, na’ sule cose t’addummànne….facce turna ‘a Fogge. Chiedi e ti sarà dato…’e accussì ‘eje stäte, ‘u prime de settèmbre de’u 78, agghije pegghijäte servizzije ‘a ferrovije….’e sènza raccumandazzijòne! Tre mise de corse de formazione ‘e angòre senza devise, subbete ‘a Fogge ‘a viaggià da conduttore. Prime viagge: ‘a Potènze cke n’amiche de giuvendù , Alducce Troisi chè facève ‘u capetrène abeletäte. ‘E chi sa’ scorde quèlla jurnäte, ‘a fa i scambi ‘ndò stèvene ‘i ncrocije ‘e po’ sope ‘o trène a fa ‘i begliètte, inzòmme chè ve pozze dice….’era stäte tande l’emoziòne chè m’arreteräje ‘a cäse zuppe zuppe de sedòre, però ‘ere cuntènte, stève ‘a Fogge. Papà me’u decève sèmbe: arrecurdate sèmbe, si è fa na cose, pure chè nen te piäce, falle cume mègghije ‘a puje fa. Accussì agghije cercäte de fa pe tutte l’anne apprisse. Avita penzà chè quanne ‘ere uagliòne ‘e passäve da stazzijòne cki cumpagne, me decève : no no, nen zija mäje, ije ‘u ferruvire ? l’utema cose chè vulèsse fa. ‘E invèce….’eje stäte ‘a vita mije! Arreväte ‘a stu punte me so’ fermäte, me so’ geräte ‘a vije da’ ville ‘e so’ turnäte ‘a cäse.

‘I cinche menute de’u Fogge

‘U fogge ‘eje nu’ squadròne!

‘e l’amme ‘mbuttegliäte, oh oh oh!
‘e l’amme ‘mbriacäte, oh oh oh!
quiste ‘erene ‘i lucchele de na’ vote;

‘Erene ‘i timbe de Lazzòtte, Patine ‘e Nocère
il Foggia degli anni 60, cke Rinalde ‘e Falèje
s’acalavene tutte quande, chi venèva venève!

‘A squadre nostre facève prime jucà
‘e quanne assemegghijäve chè ciavèmma lassà ‘i pènne,
se scatenavene cum’e tanda diavele ‘e vengèmme!

Da nanze da rète, ‘a squadre cagnäve facce!
accussì… all’intrasatte!
‘erene ‘i cinche menute de’u Fogge;

Inde ‘o campe ‘e fore nen ‘zse capève chiù ninde,
azziùne sope azziùne, une mègghje de l’ate,
une, duje, tre gol! quille chè servèvene;

Nuje ‘e lore ‘emme na’ cosa sole,
lore… core ‘e pide ‘e nuje cki lucchele
ci magnàmme inde ‘a nu muzzeche!

Faleje stuppäve
Lazzòtte lanciäve
‘e Nocère segnäve!

Foggia Foggia Foggia!
‘e l’amme ‘mbriacäte, oh, oh oh!
‘e l’amme ‘mbuttegliäte, oh oh oh!

bastavene sule cinche menute:‘I cinche menute de’u Fogge!

‘A Madonne de Gudalupe a Fogge

De te Madunnina bèlle, canuscime sule ‘u quadre,
‘u quadre che ‘i fuggiàne avèvane accattàte
turnànne da nu pellegrenagge mèssicane
‘e po’ t’anne arrubbate!
Tutte ‘i dudece d’ogn’e mèse te pregàmme
truanne sèmbe conforte
Pe’i famiglie nostre‘
e pe chi vace arrubbànne!
Inde ‘a chijse di San Gesèppe t’avevane purtàte
a don Teo Francaville t’avevane cunsegnàte
‘ eda subbete, sije state sèmbe:
vènèrate, onorate ‘e respettàte;
pecchè allore tutte sta cattivèrije
pecchè t’avèvane arrubbàte?
‘a chijsètte de San Gesèppe sènze de te
Nenn’ere chiù ‘a stèsse, s’ere svacandàte!
‘a gende decève… ‘emo’ cume ‘amma fa‘
ndò ‘amma jì ‘ a pregà?
Tutte quèlla gènde chè venève
Da ‘ogn’ e vicule ‘ e strade da città;
Cocch’e une’avève pure ditte
chè ‘u quadre tuje’ere senza valore, però…
pe nuje fuggiane e p’a chijse de San Gesèppe
tu… vale chiù de cinte chile d’ore!
Nuje t’aspettàmme sèmbe Madonna bèlle,
ka speranze chè ‘u malamènde
ce repènzave, te purtave’ndrète,
‘e pure isse prègave… ku pendemènde;
Accussì eje state Guadalupe bèlle! Sì!
Pecchè dope sule duje jurne sije turnate,
‘u malamènde s’eje pendite’e s’eje pure scusate
Quanne arrète a porte che nu begliètte t’ha lassate;
Mo’ sime cundènde te vedime ‘e te pregame
‘e tu Madunnina bèlle ‘e avè pacijènze!
De sti fuggiàne chè te vonne bène…
Ogge dumane ‘e sèmbe.

‘A Mamme nostre

Staje sèmbe dinde’a quèlle nicchije d’orate,
nescijune te canosce, nescijune te vède,
‘eppure…tutte i fuggiane te vonne ‘bbène;
doje vòte ‘a l’anne te mettime in mostre,
quanne te purtame, spalle spalle,
‘nprecessione, pe’ù corse;
‘a marze ‘a prime vòte,
p’arrecurdarce d’e tand’ anne fà,
quanne facije culle sòrte ‘e terramote;
povere Foggie, quante delore ‘e destruzzijone,
‘e quanne ‘a tèrre angòre tremelave,
tu appariste, ‘e sule allore ‘a tèrre se fermaje;
‘a auste pe’a seconde vòte,
quanne ripa ripe ‘e vija vije,
te ne turne ‘ndrète ‘a chijese tuje;
si, ‘a chijese tuje, ‘a San Tommase,
‘ndò maje nescijune tà cacciàte,
‘ndò maje nescijune tà sfrattàte;
tanne velute inde’a Chijese Madre,
pe forze, ‘ndò stanne quille cù vestite rusce
‘e cù scazzuppine ‘ngàpe;
tutta gènde sopraffine!!!
chè quanne vanne arrète ‘a precessione,
parene, tante fegurine;
ma tu stì fatte nen lè maje guardate,
sule ‘u core ‘e l’aneme dà gènde,
tanne sèmbe ‘nteressate;
guarde ‘o bùne ‘e pure ‘o malamènde,
vide ‘o sane ‘e pure ‘o sofferènde,
staje accorte ‘o dottore ‘e pure ‘o nullatenènde;
tu sije nà mamme juste,
sije ‘a mamme, de tutte quande,
pe tè, tutte i figlije sò ‘mburtànde;
inde ‘a Chijese Madre, ciaspitte ‘e ce chiame,
ma forse, nuje, nen te meretame,
pecchè, sule sotte ‘e taccarate te cercame;
sule allore, citte citte, te pregame,
vicine ‘a quella balaustre,
ku resarije ‘mmane;
te cercame, guardanne inde ‘a culle circhije nère,
chissà vedime ‘a facce tuje,
quelle facce ‘mmaculate ‘e sengère;
perdonece, mamme, si te trascurame,
dacce ‘a grazzije de cercarte sèmbe,
ku còre ‘mmane;
i figlije, ‘a mamme, nen ‘zse’a scordene maje,
‘e tu sije nà mamme speciale,
nà mamme bèlle assaje;
nà lacreme, d’ope nù chiante s’asciughe ‘e mòre,
nù fiore nasce, eppò sassècche ‘o sòle,
l’amore de’a mamme nostre pe sèmbe te console ;
te chiamene Cunavètre ‘o Madonne d’i sette vèle,
pe nuje, sije ‘a mamme nostre,
‘a chiù bèlle dù munne indère;
‘e quanne amme lassà stà tèrre,
‘u jurne chè ‘u Segnore decidarrà,
nà speranze sole ciadda accumpagnà:
d’abbrazzarte ‘e de vedèrte inde ‘a l’ucchije azzurre tuje
‘e tra nà lacreme ‘e nù surrise, putè dice…
grazzije mamme, grazzije, pecchè che te vède ‘u paradise!

da una lirica di Rosario Puzio rielaborata in vernacolo.

L’Utema staggiòne

L’utema staggiòne ‘a staggiòne da’ vite
‘a staggiòne da’ tèrze ‘età.
Arrive cum’e na’ jurnäte sènza sole
‘eje proprije une de quèlle
chè ce portene ‘a vecchijäje,
te sije preparäte pe tanda cöse
ma söpe ‘a vecchijäje
nen ge stäce ninde da fa;
nen zsäje cume te’ cumburtà,
te rèste sule ‘a pacijènze
‘a pacijènze de sapè suppurtà
de suppurtà tutte cose:
malatije, acciàcche, ‘nfluènze,
ma chiù de tutte,
ch’èje pègge de tutte ‘i malatije:
t’embarà ‘a suppurtà ….‘a malencunije,
‘a malencunije ‘eje defficile da’ scurcià
Spècije quanne te sinde rambugnà p’ogn’e ‘ccòse!
Te vène pe stu fatte nu pateminde
ch’èje defficele da guvernà;
allòre accumminze ‘a parlà pöche
‘e quèlla vote chè te vène ‘u desedèrije de parlà,
de dice qualcchèccòse, aprete ciele,
cume apre ‘a vocche, nu’ seconde döpe
te sinde chè te dinne
papà…. mo’ n’accumenzànne eh!
pe piacère nen ge stunànne
sèmbe chi stèsse fatte ‘e laturne
oramäje ‘i canuscime ‘a memorije
Viste chè ‘i sentime tutte ‘i jurne!
Accussì…..nescijùne chiù te stäce ‘a ‘ssènde
nescijùne chiù…. te vole sènde,
‘eje cum’e si t’avèssere däte nu’ skerzòne;
‘e te ne väje inde ‘o pallòne
accussì te mitte ‘a parlà ka memorije
‘e te fäje pegghijà de’ penziire antiche:
‘a scöle, ‘i cumbagne, ‘a sträde, ‘u pallòne
‘u militäre…..
‘a uagliòne chè ti sije spusäte…..
‘e tutte ‘u riste ch’èje venute döpe.
‘eje ruère, ce stànne ‘i nepùte
ma pure cke löre t’accùrge
chè ‘i gamme nen t’assistene
nen zsije chiù quille de prime
‘e nen g’ha fäje ‘a starle apprisse;
accussì t’addummànne… chè pozze fa?
‘a respòste ‘eje sèmbe quèlle….
‘a pacijènze de sapè aspettà,
‘e pure sule sunnànne te vide passà:
<< nu’ bäce, n’abbràzze, na’ carèzze>>,
da figlije ‘e nepùte
‘e aspettànne d’enguntrà i vrazze da’ megghijèra tuje,
abbràzze pe prima cose ‘a fède ‘e ‘i preghiire
chè nen t’hanna mäje lassà,
pecchè sule i preghiire …‘o Segnòre,
quèlle fatte cku cöre,
‘o Segnòre, te fanne avvecenà.
Salvatore Il Grande
Foggia 18-04-2020

Questo è l’elogio della pazienza che aiuta l’anziano a vivere serenamente l’autunno della sua vita.
Pazienza sta proprio ad indicare il termine latino Pati, ovvero:
la propensione a sopportare disagi e malattie, ma questo significato, nella vita d’oggi è anche inteso…
come virtù che soccorre e consola.
Considerazioni dialettali, da un articolo di Sandro Palumbo sul periodico “ Il Murialdino” degli Ex Allievi del Murialdo
N° 3 Settembre 2019.

 

‘A lettere de Natale

Quèste ‘a ponne sènde e capì chi ogge tène i capille bianche
però l’avèssere lègge pure i crijature dell’era moderna.
V’arrecurdate quanne se screvève ‘a lettere de Natale ?
almène nu mèse prime i crijature screvèvene sotta dettature…
d’a majestre d’a mamma o de nu frate grusse
pe fà chiù fegure!
po’ finalmènde arrevave ‘a sère d’a veggilije
‘e se mettève ‘a lettere sotte ‘o piatte
senza chè papà se n’addunave
chisà po’ ce sganciave qualche denare!
isse però, stu fatte… se l’aspettave!
sapève tutte cose ‘e facève ‘u gnorre!
po’ quanne se fenèvene baccalà vrucchele ‘e capetone
ascève ‘a lettere da sotte ‘o piattone!
cum’e Gesu bambine sotte ‘a grotte
papà pegghjave sta lettera ‘nmane
‘e che l’ucchije già lustre lustre decève:
di chi eje quèste chi l’ha mannate?
accussì ‘u crijature respunnève:
ligge papà ligge
papà chè lacremave e apprisse ‘a isse tutte quante
ammantenève ‘a scène e decève
allore l’e scritte tu ! vedime leggime!
inde ‘a quille mumènde assemegghijeve
chè nen ce stève chiù ninde atturne ‘a nuje
pecchè tutte quante…chi stèva stève
che l’ucchije spalancate ‘e chi rècchije tèse
ce mettèmme ‘a sènde quille che papà leggève
‘e chè già sapève!
queste ‘ere ‘a storije de tutte l’anne
chè passavane une s’ope ‘a l’ate sèmbe cuntente;
ogge invece chè succède ?
nesciune aspette chiù ninde
ce stace già tutte cose
nesciujne chiagne chiù
però nesciune è cuntente !
vulite sapè quille chè manche?
manche l’amore d’a famiglie chè nen ce stace chiù !
Sissignore, manche l’amore pe Gesù.

La lettera di Natale

Questa la possono sentire e capire solo chi ha i capelli bianchi
però la dovrebbero leggere pure i bambini dell’era moderna.
Vi ricordate quando si scriveva la lettera di Natale?
almeno un mese prima i bambini scrivevano sotto dettatura …
della maestra della mamma o del fratello grande
per fare più figura!
poi finalmente arrivava la sera della vigilia
e si metteva la lettera sotto il piatto
senza che papà se ne accorgerse
chissà poi ci dava qualche moneta!
lui però, questo fatto … se l’aspettava!
sapeva tutto e faceva finta di niente!
poi quando si faceva baccalà broccoli e capitone
usciva la lettera da sotto il piattone!
come Gesù bambino sotto la grotta
papà prendeva questa lettera in mano
e con gli occhi già lucidi lucidi diceva:
di chi è questa chi l’ha mandata?
così il bambino rispondeva:
leggi papà leggi
papà che piangeva e con lui tutti quanti
mantenevano il gioco e diceva
allora l’hai scritta tu! vediamo leggiamo!
in quel momento sembrava
che non ci fosse più nulla intorno a noi
perché tutti… chi stava stava
con gli occhi spalancati e con le orecchie tese
ci mettavamo a sentire quello che papà leggeva
e che già sapeva!
questa era la storia di tutti gli anni
che passavano uno sopra l’altro sempre contenti;
oggi invece che succede?
nessuno aspetta più niente
ci sta già tutto
nessuno piange più
però nessuno è contento!
volete sapere quello che manca?
manca l’amore della famiglia che non ci sta più!
Sissignore, manca l’amore per Gesù.

'U TARRAZZANE

'U tarrazzane 'ere nu crestiane senza padrune chè jève spegulanne pe'i campagne 'e chè vennève tutte quille chè truave: ciammaruche, funge, cemamarèlle, cecurièlle, marasciùle, taragnole, cardune, ecc...A dice 'a veretà de tarrazzane nen ge ne stanne chiù, pure lore s'anne sperdute 'e mescate mizze alla modernità. Mo' stanne 'i tarrazzane da dumèneche, che fanne sule danne. A tuzzà l'ove 'ere na scummèsse a chi tenève l'ove chiù toste, quille vengève.

Dedecate ‘o tarrazzàne

Quèste eje state dedecàte ‘e chi ha fatte tande ‘bbène ‘e fuggiane
Sissignore, pecchè ciavèssame pure arrecurdà
Chè lore, che quatte solde c’hanne fatte magnà
‘e nuje…. ce geramme ‘a vija rète quanne l’avèmme ‘ngùntrà.

Nen canusce staggiòne,
sije sènze padrùne ‘e nen faje programme,
tu sije tarrazzàne ‘e kambe cint’anne;

tarrazzàne se nasce,
tarrazzàne se more,
‘a libèrtà….tu, ‘a purte inde ‘o core;

t’anne fermàte, t’anne cacciàte, t’anne arrestàte,
sule pecchè ‘e sèmbe spegulàte,
‘eppure…..nen te sije maje ‘ngazzàte;

‘a chiazzètte… te vanne cercànne,
‘a robbe tuje vanne sèmbe truànne, tu sije tarrazzàne
‘eppure pe quiste, tu kambe cint’anne.

Salvatore Il Grande

‘A fèste de Sant’Anne

‘U vintesèje de luglije, cum’e tutte l’anne
‘eje ‘a fèste de Sant’Anne,
ch’eje state ‘a Mamme de Maria Vèrgene,
‘e chè tène ‘a ‘ccore ‘e prutègge,
chi stäce pe fegghijà
‘e chè mamme, stäce p’addevendà
‘e se raccumannene ‘a Sant’Anne,
pe recève trè regäle:
‘a mamme chè sgräve sènza probblème;
chè ‘u crijature nasce säne;
‘e chè ‘a mamme sènza mène…..
‘u pote allattà.
Se’ po’ nasce fèmmène,
‘a tradezijòne antiche cunsiglije
de chijamarle Marije
cum’e ‘a Madonne, mamme de l’Altisseme….
‘u Figlije.
S’accònte che fin’e ‘a guèrre d’indipendènze
Sant’Anne se festeggiäve….
‘o vècchije cunvènte de’i cappuccine,
‘ndò facije ‘a prime apparizzijòne
‘a Cunavetere dope ‘u tarramòte
‘e pe mantenè ‘a tradezijòne
se spustarene inde ‘a nu’ suttäne,
fine ‘a chè…. ‘ere ‘u milleottecintenuantùne,
nen facirene ‘a Chijese, ‘ndò mo’ se tròve.
‘A statue de Sant’Anne ‘eje arreväte
da’ Chijese de Santa Marije de Costantinopele.
‘U sacce mo’ chè stäte penzànne,
ma di ciammaruchèlle nen ‘zse parle?!
Cèrte chè si!
Pecché… ciammaruchèlle ‘e pizze fritte,
sonde tutt’une cka tradezijòne
‘e chè ‘a Sant’Anne, sope ‘e tavule de’i fuggiäne
Nen ponne mäje mangà, viste chè
già ‘e timbe de’i romäne
‘i ciammaruchèlle se pegghijavene ‘a magnà.
So’ sapurite ‘e quiste s’hadda dice pure
’e ogn’e une tène ‘a recètta suje
chi ‘i fäce in biànche
cundite d’aglije, uglije ‘e petrusine
‘e chi cku pummadore
cke na’ fronne de vasenecole
però se magnene ‘a stèssa manère…..
te le’ ‘zsukà ‘a une ‘a une
‘e quanne nen ‘escene cku suspire,
sule nu’ stecchine te pote ajutà.
Na’ vote se truavene ‘a chiazzètte
Ind’e cèste de’i tarrazzäne ‘e chè
‘i cugghijèvene ind’e restòcce
turne turne ‘a Fogge,
nen avèvene ‘esse ne’ grosse
‘e manghe peccenònne.
‘A sère de’u 26 ‘a Sant’Anne,
pe tradezijòne, ce stäce ‘u strùsce,
‘mmizze ‘e bangarèlle
camenanne pe’i vije ‘e viarèlle
che te fanne arrecurdà de’i timbe bèlle
‘e puje truà pure pizze fritte ‘e ciammaruchèlle.
Prime de cucenarle, s’hanna mètte
almène almène pe na’ jurnate ‘a patijà
cke qualchè mellechèlle
pe farle spurgà,
accùssì se mèttene sope ‘o fuche,
‘a fiamma lènte
‘e quanne ‘esce ‘a bäve, le’ ‘nnettà,
na’ foglije d’allòre ‘e na’ conze d’uglie
‘e so’ pronde da magnà.
L’utema cose da putè dice ‘eje chè….
‘u cunvènte de Sant’Anne ha viste prèsènde
‘a San Pije de Pietrelcine,
quanne giovene, ‘ere ‘u millenovicinte’essidece
da cäse suje
‘ndo’ se stève ‘a repegghija da na’ malatije sträne,
‘u mannarene ‘a Fogge .
‘do’ remanije pe quase sette mise,
prime d’esse destenäte…..
‘a San Giuànne Rotonde.
Salvatore Il Grande

da Facebook agosto 2023