Paolo Narducci

'A notte jìte a 'ccolke !

Quanda vòte sentime a radije e a tèlèvisione :
" Sabbete e notte 'na machene è 'ssciùte fòre strade pecchè 'u giovene chè guidàve stève assùnnàte! "
N'ata vòte: 
" 'Na machene è sbandàte pecchè 'u giovene stève 'mbriàche, e quacchè vòte drugàte ! "
Ije diche a stì giùvene de mò:
Pecchè nen facite cùme facèmme nuje 'na vòte.
Jàte 'o cineme, a pizzèrije, a balla'.
Jàte pùre lanna, lanna, ma fine a 'na cèrt'ore, ma 'a notte jìteve a 'ccolke, e ringraziàte a Criste chè v'ha crijàte !
Sùle accussì 'ì mamme vostre ponne dorme 'ngrazije de Dije !

da Lezioni, Eventi, Spettacoli, ............. a cura di Angelo Capozzi