Seppolla

MUSA DIALETTALE
Tante pe dice...
(dialogo tra due vicine di casa)

- Cummara mia, fa subbete a nchiud 'i galline ca se no se ne venene i guardie nove ca so asciute mo ca stanne allenate a fa 'a contravvenzion..... Te li vide sempe com 'a la morte nguoll 'a  nguoll 'cu na carta mane e mo appondin 'a contravvenzione a quella ca iett l'acque, mo a quell ata c'ave menat ' a munnezza a n'ora contrarie. Nen te diche niend po' di quelli pover cucchiere,i fanne martele, quillu poche ca s'abbuschene se ne vace tutte appirze a lore. Sine, è l'uvere ca è bbuone ca fanne u duvere lore, ma pure anna conzederà ca li povere ggente pe se guadagnà nu sold stann'a iettà sangh e sedore....
- So li tiempe de mo 'ca lu portene. Mussuline accussì vole, ognune  adda fà u duvere suie e face bbuone..
Ere megghie allore ca passav pe na case e te facieve nova nova pe l'acqua... pulite ca te iettaven nguolle e po' ere buona ca a tutte l'ore se vedeven i strate tutte lord, che li mosche ca te magnavene e nun te putieve mangh sta na zennarella assettata innanze 'a porte a dicriarte nu poche. - E li cucchiere, ere megghie com'a prime ca ievene cu li carrozze tutte lorde e che li lampiune stutate, cu li guarnemiente ca te facevene pietà, cu quilli vestite de tutte culure e pezze pezze com 'arlecchine e tiempe de vierne che na cappetella nguolle com 'a tanta pezziende. Mo è n'ata cosa. Mo te vidi li cucchiere probbte aggarbate, che li carruzzelle pulite pulite e po' nen te diche niende de le tacchsì e de li cioffer, me parene tanta parigine, cu na segarretta mocca, che na soperbia ca manghe te uardene mbacc'. U megghie però è Passarielle ca te porte sop 'a utomobble vulanne e nce stace pericul ca te face pigghià qualche butte, te face ghi come sop 'a nu duvane. Si vulime dice po', Fogge, mo ce vole, stace probbte ascenne na cità granne: cu lu Trebbunale, cu l'acqua, cu lu munumende a li cadute, cu tutte quill'arvele chi li nume mbacce di quilli puveri giuvene ch'anne muorte a la guerra. E che l'anna dice a quella villa nosta, a quilli sorte de palazze ca se so fate a lu Viale e quille ca s'anna fà. E' nutele, da quanne è venute stu potestà è probbte cose da stravedè.
Mo ce vole, te pare niente a te ca quille povere uardie fanne 'u survizz pure de fiore de cavide pe tutti li strate, mpundate  com'a tanta statue, che saccie come se fidane cu lu sole ca li arde la cervellette. Stanne sembe prond che nu mazzariell mane pe fa felà a tutte qauande.
- A vi, a vi mo passe, come vace de prescie, v'attrove ch'ave viste..... 
- Teh, èje na secchia d'acqua... pulita ca hanno menata nguolle a nu povere signore..... a vi,a vi, come corre a guardia .. è n'ata cuntravvenzione !
- Statt' buone, Seppoll', agghia ji a farme 'a capa. Eja vent a pulecchera.

Seppolla

da Il Rinnovamento del 1 luglio  1928